သစ္ခက္သံလြင္၊ ဆရာႀကီး(ဦး) ကိုေလး(အင္းဝဂုဏ္ရည္) အသက္ ၈၀ ျပည့္ေမြးေန႔ ပူေဇာ္ျခင္းကဗ်ာ၊ ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္၏ ဇရာအို စာဆိုဇရာအိုစာဆို 
မူလ ပန္းခ်ီဆရာႏွင့္ဓာတ္ပုံရွင္ကို Credit ေပးပါသည္။

အင္းဝသားစာဆို
ဆရာကို
ဘာလိုလိုနဲ႔ 
အသက္ ရွစ္ဆယ္ျပည့္ၿပီ...။

စကားလုံး
အကၡရာစီကာ သီ
အလကၤာပန္းမ်ား ပြင့္ခဲ့ၿပီ....။

အေတြးရြရြ
အေရးလွလွ
သူ႔ဘဝ
သူ႔ပန္းခ်ီ
ဇရာအိုႏွင္းဆီ...။

ဇရာအို
ၿပိဳ
ဆရာကိုကား
ေမႊးခဲ့
ေမႊးတဲ့
ေမႊးဆဲ ပန္းတပြင့္
ပြင့္ေနေပဦးမည္...။ ။
ကဗ်ာစာဆိုကိုေလး(အင္းဝဂုဏ္ရည္) အသက္ ၈၀ ျပည့္ေမြးေန႔သုိ႔ ရည္ညႊန္းပူေဇာ္
ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္
၆.၈.၁၆

Comments