သစ္ခက္သံလြင္ ကေလးကဗ်ာ၊ ရိုးခက္၏ စာကေလးစာကေလး
ပန္းခ်ီကိုေမာက္ႀကီး
စာကေလး စာကေလး
နံနက္ခ်ိန္ခါ အသံေပး
စားကေလး ေတသံသာ
ပိက်ိိ ပိက်ိ  ညံစာစာ
အသံသာသာ ေန႔ကေလး
စာကေလးေတြ ေတးဆိုေပး
ဆူဆူညံညံ အသံေပး။ ။

                                           
ရိုးခက္
12.7.2015

Comments