သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ေအာင္ေဝး၊ ေမာင္ခုိင္မြန္(ပလိပ္)၊ ရြက္ခါး၊ ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္တို႔၏ကဗ်ာမ်ား

ပ င္ လုံ
www.notey.com
အိုးကို လုံေအာင္ ဖုံးပါ
မလုံရင္ ...
အိုးမလုံ အုံပြင့္တာက ေနာက္
ယင္အုံမွာက အရင္။
ၿခံကို လုံေအာင္ ခတ္ပါ
မလုံရင္ ...
ၿခံခုန္မယ့္ ႏြားေတြက ေနာက္
ေခြး၀င္မွာက အရင္။
ေခါင္ကို လုံေအာင္ မိုးပါ
မလုံရင္ ...
မိုးယိုတာက ေနာက္
ၾကယ္ယို လ,ယိုမွာက အရင္။
ပင္လုံ
အတိတ္ကို လုံေအာင္ ထားပါ
မလုံရင္ ...
သမိုင္း သိုးမွာက ေနာက္
သမိုင္း အခိုးခံရမွာက အရင္။ ။

ေ အ ာ င္ ေ ၀ း
(ဇူလိုင္ ၁၀၊ ၂၀၁၆).


ဒိုင္းေညာင့္ 
www.dawn.com
 အဲဒီဝတၳဳေတြ
မဖတ္ခ်င္ဘူး...
ဆရာမိႈင္းႀကီးနဲ႔အတူ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဖူးရေအာင္...။         ။

ေမာင္ခိုင္မြန္ ပလိပ္
၃၀.၈.၁၆


ပန္းေတြပြင့္သလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး 

www.pinterest.com
 လာပါသူငယ္ခ်င္း
ဆရာဝန္ႀကီးလုပ္တမ္း ကစားမယ္
အင္ဂ်င္နီယာႀကီးလုပ္တမ္း ကစားမယ္
မင္းလည္းသူပုန္မလုပ္နဲ႔
ငါလည္းစစ္ဗုိလ္ႀကီးမလုပ္ေတာ့ဘူး။
အေဖကေတာ့
လယ္သမားႀကီးျပန္လုပ္ဖို႔ ေပါက္ျပားေသြးေနရဲ႕
အေမလည္း မိႈခ်ဳိးျမစ္ရွာဖို႔
 သူ႔ေျခေထာက္ကို သူျပန္ရွာေနၿပီ။ ။ 


ရြက္ခါး
၂၁ ရာစုပင္လုံအား ႀကိဳဆိုလ်က္


သမိုင္းဝင္တဲ့ေန႔
fireplacechats.wordpress.com
စတင္ခဲ့ၿပီ
ဒီ ခရီးအတြက္ စတင္ခဲ့ၿပီ..
စတင္ခဲ့ၿပီ
အားလုံး ညီဖို႔ စတင္ခဲ့ၿပီ...
စတင္ခဲ့ၿပီ
စကားေတြေျပာဖို႔ စတင္ခဲ့ၿပီ...
စတင္ခဲ့ၿပီ
မတူတာေတြ ညိႇဖို႔ စတင္ခဲ့ၿပီ...
စတင္ခဲ့ၿပီ
သမိုင္းေကာင္းဖို႔ စတင္ခဲ့ၿပီ...
စတင္ခဲ့ၿပီ
ေသနတ္သံေတြ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ စတင္ခဲ့ၿပီ...
စတင္ခဲ့ၿပီ
ပန္းေတြပြင့္ဖို႔ စတင္ခဲ့ၿပီ...
စတင္ခဲ့ၿပီ
ဒီေန႔ သမိုင္း ဝင္တဲ့ေန႔...
စတင္ခဲ့ၿပီ
စတင္ခဲ့ၿပီ....
စတင္ခဲ့ၿပီ
ေရွ႕မွာ ပန္းတိုင္
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမီးရွဴးတိုင္
ခိုင္ခိုင္မတ္မတ္..။  ။

ေမာင္ရဲေႏြ ပလိပ္
၃၀.၈.၁၆

Comments