သစ္ခက္သံလြင္၊ ဘာသာျပန္ကဗ်ာ။ ျမန္မာျပန္ TS ၏ ျပတင္း

ျပတင္း
www.pinterest.com
 အရုဏ္တက္လို႔ ျပဴတင္းကေနလွမ္းၾကည့္မိ ျမင္လိုက္ရ ပန္းသီးပင္ပ်ိဳ
ေတာက္ေတာက္ပပ ရႊမ္းရႊမ္းလက္လက္။
ေနာက္တခါ အရုဏ္က်င္းေတာ့ ပန္းသီးပင္က တနင့္တပိုး
အသီးေတြနဲ႔ မတ္မတ္ရပ္ရပ္။

ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာသြားၿပီလား မမွတ္မိေတာ့
ငါအိပ္တုန္း ျဖစ္ပ်က္ေနတာကို။


မူရင္းကဗ်ာ Window / Czeslaw Milosz (Jun 30, 1911 – Aug 14, 2004)
 
ျမန္မာျပန္ TS

Comments