သစ္ခက္သံလြင္ တကိုယ္ေတာ္ကဗ်ာ ၊ တင္လတ္ကို၏ ဆိုလို-SOLO (၁-၇)

တင္လတ္ကို ရဲ႕ ဆိုလို (၁-၇)
SOLO = ဆိုလို  
www.simplyniceart.com

 ဆိုလို (၁)

 မင္းလည္းေအာ္

ငါလည္းေပ်ာ္ 
ခု

အဲလို မဟုတ္ဘူးလား။အဲလို မဟုတ္ရင္ေတာ့

ႀကိဳးျပန္ညိႇမွရမယ္။ ။ဆိုလို (၂)
www.carmenguedez.com
 ေခတ္ႀကီးက ေကာင္းေနၿပီ

ေခတ္ႀကီးက ေကာင္းေနၿပီ

ေခတ္ႀကီးေကာင္းေတာ့ ဘာျဖစ္လဲ။သူ

အိမ္ျပန္မေရာက္မွာစိုးတာပါ။ ။….ဆိုလို (၃)
www.carmenguedez.com

ဖရဲသီးသည္က ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္

ဆိုက္ကယ္သမားက လိုင္စင္ရခ်င္တယ္။က်ေနာ့္ေရွ႕မွာေျပာေနေပမယ့္

က်ေနာ့္ကိုေျပာေနတာမဟုတ္ေပမယ့္

က်ေနာ္လည္း မစြမ္းပါ။

ဒီလို

ရယ္က်ဲက်ဲနဲ႔သာ။ ။….ဆိုလို (၄)
www.carmenguedez.com
 မတီးဘဲ

ျမည္တဲ့ ဂီတ။

မဆိုဘဲ

ၾကားတဲ့ သီခ်င္း။ဗိုက္ဆာတယ္

ဗိုက္ဆာတယ္

ဗိုက္ဆာတယ္။ ။…..ဆိုလို (၅) 
www.carmenguedez.com

ပုထုဇၨေနာ ဥမၼတၱေကာ။ဗုဒၶေရးခဲ့တဲ့ ကဗ်ာ

ျဖည့္စြက္ျဖဳတ္ဖတ္လို႔ မရ

ခုထိ။ ။…..ဆိုလို ( ၆)
www.carmenguedez.com

ဗ်ဳိင္းလည္း

နားခဲ့ၿပီ။နားခဲ့ေသာ ေပါက္ပင္လည္း

ကိုင္းခဲ့ၿပီ။ေရထဲမွာ ငါးကေလး

သင့္သေဘာမွ်သာ။ ။…..ဆိုလို (၇)
www.carmenguedez.com
 ခုနစ္ရက္၊ ခုနစ္ေန႔မွာ

သင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုဖို႔ရန္ မလြယ္။ဖုန္းဆက္သလို

လူႀကံဳပါးသလို

ယခုလို ဆိုလို (SOLO) မ်ားနဲ႔

သင့္ထံ ေရာက္မေရာက္လည္း

က်ေနာ္ စိတ္ေစာေနမိတယ္။ ။တင္လတ္ကို
Comments