သစ္ခက္သံလြင္-စာေပေရးရာမ်ား၊ မင္းညြန္႔လိႈင္ ရန္လင္းေအာင္တုိ႔၏ အမ်ားဆိုင္နာမ္ ၂ျဖန္႔ခ်ိအမ်ားဆိုင္နာမ္ ၂
မင္းညြန္႔လိႈင္ ရန္လင္းေအာင္
ငါတို႔ေျပာသမ်ွ
သစၥာစကားေၾကာင့္..

ငါတို႔သားလည္း
ငါတို႔ထံျပန္လာပါေစ ။

သူတို႔ျမားလည္း
သူတို႔ထံျပန္သြားပါေစ ။ ။
မင္းညြန္႔လိႈင္

.....

ေသမ်ဳိးေတြ
မ်က္ေျချပတ္က်န္ခဲ့ၿပီ ။

ရွင္သန္မႈကို
ေရွ႕တလွမ္းတိုးလိုက္တာ...

ထိုက္သူေတြ
ထပ္တူထိေတြ႔ရမွာပါ ။
ရန္လင္းေအာင္

ကဗ်ာဆရာမင္းညြန္႔လိႈင္ရဲ႕ကဗ်ာ(၂၅) ပုဒ္နဲ႔ ကဗ်ာဆရာရန္လင္းေအာင္ရဲ႕ကဗ်ာ(၂၅)ပုဒ္ကို
ကဗ်ာဆရာခက္ဦးရဲ႕အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ဆိုခ်က္နဲ႔အတူ စုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္ ။
ကဗ်ာဆရာေအာင္ဘညိဳမကြယ္လြန္မီကေရးသားခဲ႔တဲ့ အမွာစာ လည္းပါရွိပါတယ္


"သမိုင္းရဲ႕ေတာင္းဆိုမႈအရ
သူတို႔ကဗ်ာေရးၾကတယ္ ။
သမိုင္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္အရ
သူတို႔ကဗ်ာေရးၾကတယ္ ။
မ်က္ႏွာမရ ေျခေထာက္ရတဲ႔ကဗ်ာဆရာအျဖစ္
သူတို႔ေရြးခ်ယ္ျဖစ္ၾကတယ္ ။"

ေအာင္ဘညိဳ
'ဆန္းစေသာ္တာ' စာေပက တန္ဖိုး ၁၅၀၀ က်ပ္နဲ႔ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိလိုက္ပါၿပီ

Comments