သစ္ခက္သံလြင္ကဗ်ာခံစားမႈ -ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ ့အိုးေ၀) ရဲ႕ တိရစာၦန္ရုံထိန္းရဲ႕မယား (သိ႔ုမဟုတ္) .......


တိရစာၦန္ရံုထိန္းရဲ႕ မယား 
သို ့မဟုတ္ 
သမၼာက်မ္းလာ 
တားျမစ္သစ္ပင္တစ္ပင္ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ ရဲ႕ကဗ်ာထဲမွာ “ ေသေၾကာင္းႀကံတဲ့မိန္းမ ” “ေယာက်္ားေတြကို အာခံတဲ့ မိန္းမ” တခါတေလမွာ သူဟာ သူ ့ကိုယ္သူ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀စစ္စစ္ကို ပို္င္ဆိုင္သူဆိုတာမ်ဳိး၊ ဘယ္ ေယာက်္ားကိုမွ အားကိုးဖို႔မလိုတဲ့ “ပကတိသန္႔ရွင္းတ ဲ့မိန္းမ”  “ေယာက်္ားအညစ္အေၾကးကင္း ရွင္းတဲ့ မိန္းမ” ဆိုတာ မ်ဳိးေတြ ေရးခဲ့ပါတယ္။

(က)


“မဟာပူရိသ၀ါဒ” နဲ ့ “မဟာဣတၳိယ၀ါဒ” အေၾကာင္းကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နား မလည္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပူရိသပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဣတၳိယပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ဘက္က တရားလြန္ အခြင့္အေရး ယူတဲ့ကိစၥဟူသမွ် ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မႏွစ္သက္ပါဘူး။
၀န္ခံရမွာတခုေတာ့ ရိွပါတယ္။ လူသားရဲ႕သမိုင္းမွာ မဟာပူရိသ၀ါဒဟာ အလြန္မတန္ သက္တမ္း ရွည္ၾကာထြန္းကားေနတာကေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့လည္း မဟာဣတၳိယ၀ါဒ ထြန္းကားတဲ့ေခတ္ လည္း ရိွခဲ့ဖူးတယ္လို႔ေျပာတာလည္း ၾကားဖူးပါတယ္။
မဟာပူရိသ၀ါဒ ထြန္းကားတာ သက္တမ္းရွည္ၾကာလြန္းေတာ့ မဟာပူရိသ၀ါဒရဲ႕မတရားလြန္ကဲတဲ့ ကိစၥတခ်ဳိ႕ဟာ တရားတဲ့ ကိစၥေတြအျဖစ္ အသားက်လာခဲ့ၾကၿပီး လူမ်ားစုႀကီးကမသိစိတ္နဲ႔လက္ခံ လာၾကရတဲ့ကိစၥကေတာ့ ၀မ္းနည္းစရာပဲေပါ့။


မဟာပူရိသ၀ါဒ သက္တမ္းရွည္ၾကာေအာင္ လႊမ္းမိုးေနလာႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ လူေတြ အလုပ္တာ၀န္ခြဲေ၀လုပ္ကိုင္ လာတဲ့ေခတ္ရဲ႕တြန္းအားေတြအမ်ားႀကီး ပါႏုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ခႏၶာေဗဒအရ “ ဖို ” က “ မ ” ထက္ပိုၿပီး ခြန္အားရိွတဲ့သေဘာမို ့ မိသားစုတစုမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ လူအုပ္စုတစုမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မ ဟာ ဖို ေလာက္ အေရးမပါ အရာမေျမာက္တဲ့သေဘာ သက္၀င္ လာခဲ့ၿပီး မဟာဖို၀ါဒ ၊ မဟာပူရိသ၀ါဒ ဟာ အထြတ္အထိပ္ကို ေရာက္လာခဲ့တဲ့သေဘာပါပဲ။


ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွာေတာ့ မဟာပူရိသ၀ါဒ ဟာ အဲဒီေခတ္ရဲ႕အေျခခံဖို၀ါဒဆိုင္ရာမူတခု ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ဖို နဲ ့ မ အခြင့္အေရးႏႈိင္းယွဥ္မႈအရ ဖို က မ ထက္ အခြင့္အေရး အဆမတန္ရယူခဲ့ပါ ေတာ့တယ္။ လူ႔သမိုင္းမွာေတာ့ ေျမရွင္ပေဒသရာဇ္ေခတ္ဟာ မဟာပူရိသ၀ါဒ အထြန္းကားဆံုး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။(ခ)


ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ မဟာပူရိသ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကိစၥ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုလာၾကတဲ့အေျခအေနဟာ မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ အက်ယ္ေလာင္ဆံုး ၾကားရတဲ့သေဘာရိွပါတယ္။
ဒါဟာလည္း အေျခအေနမေပးေသးတဲ့ ျပည္တြင္းမွာ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာအမ်ဳိးသမီး အင္အားစုအတြင္းမွာ အခုလို စတင္ေျပာဆိုလာၾကတာပါ။ ဒီလိုေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာၾကတာဟာ ေကာင္းပါတယ္။ မေန႔တေန႔ကဆိုရင္ စီမံလုပ္ကိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ အခန္းက႑ေတြမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ကို ရာခိုင္ႏႈန္းအတိအက်သတ္မွတ္ရာထား တာ၀န္ေပး သင့္မသင့္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးၾကတာကို ၾကားရပါတယ္။


ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ မဟာပူရိသ၀ါဒ သက္တမ္းရွည္ၾကာလြန္းစြာ အေပၚစီးရယူႏိူင္ခဲ့လို႔ အမ်ဳိးသမီး ေတြ အလူးအလိမ့္ခံစားရတဲ့သမိုင္းေၾကာင္းႀကီးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ၾကရေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ၾကရတဲ့ အမ်ဳိးသမီးထုႀကီးအတြက္ က်ေနာ္တို႔တေတြ စာနာၾကရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မဟာပူရိသ၀ါဒ သက္တမ္းရွည္ၾကာစြာ ေနရာ ယူလာခဲ့လို႔ဖိႏွိပ္ခံၾကရတဲ့အမ်ဳိးသမီးေတြက မဟာပူရိသ၀ါဒကို ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ၾကရာမွာ ခံစားခ်က္ကိုေရွ ့တန္းမတင္ဘဲ တရားအေပၚမွာပဲ အေျခခံၿပီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသင့္တယ္လို႔ ယူဆမိတယ္။
ခံစားခ်က္ကိုအေျခခံရင္ တရားကို ပြန္းပဲ့သြားႏိုင္ေစတာမို ့တရားနဲ ့ကင္းကြာတဲ့ေတာင္းဆိုခ်က္ ေတြ၊ တရားနဲ႔ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ၾကတဲ့အျမင္ေတြ ရိွလာတတ္ပါတယ္။ အစြန္းတဘက္ကို ေ၀ဖန္ရင္း တျခားအစြန္းတဘက္ ေခ်ာက္ထဲက်သြားႏိုင္ပါတယ္။ မဟာပူရိသ၀ါဒကိုဆန္႔က်င္ရင္း မဟာဣတၳိယ၀ါဒႏြံထဲ ဆင္းသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတိခ်ပ္ရပါမယ္။


လူ႔သမိုင္းမွာ ပူရိသ၀ါဒပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဣတၳိယ၀ါဒပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္၀ါဒ၊ ဘယ္စနစ္၊ ဘယ္သတ္မွတ္ခ်က္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ တရားအေပၚ အေျခခံၾကရပါမယ္။ တရားမွ်တမႈ၊ သဘာ၀က်မႈေတြကို အေျခခံထား စဥ္းစားၾကရပါမယ္။(ဂ)


မဟာပူရိသ၀ါဒ သို႔မဟုတ္ မဟာဖို၀ါဒဟာ လူ႔သမုိင္းမွာ ဘယ္၀ါဒမွ လိုက္မမီႏုိင္ေလာက္ေအာင္၊ ထြန္းကားလာခဲ့တာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ မဟာဖို၀ါဒဟာ လူ႔သမိုင္းမွာ သက္တမ္းအရွည္ၾကာဆံုး ထြန္းကားတဲ့ ၀ါဒ၊ ခြန္အားအႀကီးဆံုး၀ါဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု လက္ရွိကာလ အထိ ထြန္းကားလ်က္ရိွတဲ့ ၀ါဒ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာင္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ဆက္လက္ထြန္းကားေနဦးမလဲ။
မဟာပူရိသ၀ါဒ ေအာက္မွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ အလူးအလိမ့္ခံစားခဲ့ၾကရပါတယ္။ ခံစားရတာကို ခံစားရတယ္လို႔မထင္မွတ္ရ ေလာက္ေအာင္ကို ျပင္းထန္ညင္သာ နက္ရႈိင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို အျပင္းအထန္ခံစားခဲ့ရတဲ့မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြလည္း တပံုတပင္ႀကီး ရိွပါတယ္။ ဒီအထဲမွာ အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာမ “ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာသ္ ” ကေတာ့ မဟာပူရိသ၀ါဒရဲ႕ဖိႏွိပ္မႈဒဏ္ကို ကဗ်ာနဲ႔ေဖာ္ျပၿပီး ကမၻာအမ်ဳိးသမီးထုေရွ႕က ေရွ႕ေနလိုက္ခဲ့ဖူးပါတယ္။


အမ်ဳိးသားေတြရဲ႕အမ်ဳိးသမီးေတြအေပၚ လ်စ္လ်ဴရႈမႈ၊ ဖိႏွိပ္မႈေတြကို သူက ကဗ်ာစပ္ၿပီး ေဖာ္ျပခဲ့ တယ္။ ဖိႏွိပ္ခံရသူ၊ လစ္လ်ဴရႈခံရသူ၊ အမ်ဳိးသမီးတေယာက္ရဲ ့ခံစားခ်က္ေတြကို ကဗ်ာနဲ ့ေဖာ္ျပခဲ့ တယ္။ သူ႔ရင္ထဲက အန္ထြက္က်လာတဲ့ခံစားခ်က္၊ ၀န္ခံခ်က္ ( Confessional )ဟာ တိက်လြန္း၊ စည္းလံုး လြန္း၊ ေပၚလြင္လြန္းလို ့စာဖတ္သူေတြ အသက္ရွဴမ၀ေလာက္ေအာင္၊ ရင္တမမ ျဖစ္ရေလာက္ေအာင္ ခံစားခ်က္ေတြလိႈင္းထန္ခဲ့ၾကရပါတယ္္။ သူ ့ကဗ်ာေတြ ထဲမွာ မဟာပူရိသ၀ါဒရဲ႕ဖိစည္းမႈကို တြန္းလွန္ဖို႔ ႀကိဳးစားတဲ့ စိန္ေခၚသံေတြ ဟိန္းဟိန္းညံေနခဲ့ပါတယ္။


ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ရဲ႕ကဗ်ာထဲမွာ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့နိမိတ္ပံုေတြဟာ အင္မတန္ေၾကာက္စရာေကာင္း စရာ ေလာက္ေအာင္ သစ္လြင္ေနတာ၊ တိက်ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဘ၀အေပၚ သူ ဘယ္ေလာက္ ခံစားမႈေတြနင့္သီးေနသလဲဆိုရင္ သူက အင္မတန္ေအးျမခ်မ္းၿငိမ္းေစတဲ့ “ လ ” ကို ေတာင္မွ “ ဥေသ ” ဆိုတဲ့ နိမိတ္ပံုမ်ဳိး သံုးတတ္ပါတယ္။ ပူရိသ နဲ႔ ဣတၳိယကို အရွင္နဲ ့အေသသေဘာအထိ ေရးခဲ့ပါ တယ္။ ျပင္ပမွာရိွတဲ့ ဗဟိဒၶေလာက၊ ဗဟိဒၶဥတု၊ ဗဟိဒၶ မိုးေလ၀သအေျခ အေနထက္ သူ႔ ခႏၶာကိုယ္ထဲက၊ သူ ့အတြင္းနက္နက္ထဲက အဇတၳေလာက၊ အဇတၳမိုးေလ၀သ ကိုပဲ ေရးဖြဲ႔ပါတယ္။


ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ ရဲ႕ကဗ်ာထဲမွာ “ ေသေၾကာင္းႀကံတဲ့မိန္းမ ” “ေယာက်္ားေတြကို အာခံတဲ့ မိန္းမ” တခါတေလမွာ သူဟာ သူ ့ကိုယ္သူ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀စစ္စစ္ကို ပို္င္ဆိုင္သူဆိုတာမ်ဳိး၊ ဘယ္ ေယာက်္ားကိုမွ အားကိုးဖို႔မလိုတဲ့ “ပကတိသန္႔ရွင္းတ ဲ့မိန္းမ”  “ေယာက်္ားအညစ္အေၾကးကင္း ရွင္းတဲ့ မိန္းမ” ဆိုတာ မ်ဳိးေတြ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို (Confessional)ဆန္တဲ့ ကဗ်ာေတြကိုေရးေန တဲ့ အခ်ိန္ဟာ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္တ၀ိုက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀)၀န္းက်င္ကပါ။
ဒီလိုနဲ႔ ၁၉၃၂ ခုႏွစ္မွာ ေမြးတဲ့ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ဟာ အသက္ (၃၁)ႏွစ္မွာပဲ ဖခင္နဲ႔ကင္းကြာ ေနတဲ့ လူမမယ္သားသမီးႏွစ္ေယာက္ကို ထားရစ္ခဲ့ၿပီး၊ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက၊ ဓာတ္ေငြ ့ပိုက္ကိုရွဴကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို သတ္ေသ လိုက္ပါတယ္။ သူဟာ ၁၉၆၃ ခု ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔မွာ ေသဆံုးသြားခဲ့ပါတယ္။


(ဃ)


ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မဟာပူရိသ၀ါဒကို အျပင္းအထန္ေ၀ဖန္ဆန္႔က်င္ၿပီး မွန္ကန္တဲ့ ဣတၳိယ၀ါဒ ကို ထူေထာင္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မ်ဳိးမွာ ျဖတ္သန္းႀကီးျပင္းရတဲ့အတြက္ ေက်နပ္ပါ တယ္။ ဒီလိုႀကိဳးပမ္းၾကသူေတြကိုလည္း ေလးစား၊ ေလးနက္မိပါတယ္။
မဟာပူရိသ၀ါဒ က ဘယ္ေလာက္အထိ ဖိႏွိပ္မႈျပင္းထန္သလဲဆိုတာကေတာ့ သက္ေသျပစရာေတြ တပံုတပင္ရိွပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အဆံုးစီရင္သြားတဲ့ အေမရိကန္ကဗ်ာဆရာမ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ရဲ႕အျဖစ္က အဲဒီတပံုတပင္ႀကီးထဲက တခုပါ။ ကဗ်ာရႈးသြပ္သူတဦးအေနနဲ ့မဟာပူရိသ၀ါဒ ရဲ ့ဖိစီးမႈျပယုဒ္ကို ကဗ်ာဆရာ တေယာက္ရဲ႕ဘ၀နဲ႔ ေဖာ္ျပခြင့္ရလို႔လည္း ေက်နပ္မိပါတယ္။


ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္က တင္စားေျပာဆိုသြားခဲ့တဲ့အျဖစ္ဆိုး နာက်ည္းေၾကကြဲဖြယ္ေကာင္းတဲ့ “တိရစာၦန္ရံုထိန္းရဲ႕မယား” “ သမၼာက်မ္းလာ တားျမစ္သစ္ပင္တပင္ ” ဆိုတဲ့ အမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးရဲ႕ ဘ၀မ်ဳိး အျဖစ္မ်ဳိးေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ မၾကားရက္ မျမင္ရက္တာလည္း အမွန္ပါပဲ။
ဒီစိတ္ေစတနာကိုအရင္းခံၿပီး စာဖတ္သူေတြကို ဆရာေဇယ်ာလင္းဘာသာျပန္ဆိုထားတဲ့
ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ရဲ႕ကဗ်ာတပုဒ္နဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ မိိတ္ဆက္ေပးလိုက္ ပါတယ္။ ဒီကဗ်ာထဲက “သမၼာက်မ္းလာ တားျမစ္သစ္ပင္တပင္” ရဲ႕ မုန္တိုင္းဆန္လွတဲ့ေအာ္သံဟစ္သံေတြကို စာဖတ္သူမ်ား မလြဲမေသြ ၾကားၾကရပါလိမ့္မယ္။


-------------------------------
တိရစာၦရံုထိန္းရဲ႕မယား
--------------------------------
လိုအပ္ရင္
က်မ တညလံုး မအိပ္ဘဲ ေနႏိုင္တယ္
ငါးရွဥ့္တေကာင္လို တကိုယ္လုံးေအးစက္
မ်က္လႊာမရိွ။
ေသေနတဲ့ ေရကန္လို
အေမွာင္ဟာ က်မကို ၀န္းရံထားတယ္။
မည္းျပာေရာင္
ရင္သပ္ရႈေမာဖြယ္ေကာင္းတဲ့ မက္မန္းသီးတလံုး။
က်မ ႏွလံုးသားထဲက ဘာေလျမႇဳပ္မွ မထြက္ဘူး။
က်မမွာ အဆုတ္မရိွဘူး။
က်မဟာ ရုပ္ဆိုးတယ္။
က်မရဲ႕၀မ္းဗိုက္ဟာ ပိုးသားေျခစြပ္ရွည္တဘက္
အဲဒီထဲမွာ က်မညီမေတြရဲ႕ဦးေခါင္းေတြ၊
အၿမီးေတြ ပုပ္ပြေနတယ္။
ၾကည့္၊ အားေကာင္းတဲ့ အရည္ေတြထဲမွာ
အဲဒီဦးေခါင္းေတြ၊ အၿမီးေတြ
အေကြေစ့ေတြလို အရည္ေပ်ာ္ေနၾကတယ္။
ပင့္ကူလို ေမးရိုးေတြ၊ တေအာင့္လွစ္ျပတဲ့
ေက်ာရိုးေတြ
အင္ဂ်င္နီယာရဲ႕ဘလူးပရင့္(တ္) ပံုစံေပၚက
အျဖဴေရာင္ မ်ဥ္းေၾကာင္းေတြလိုပဲ။
အကယ္၍ က်မ နည္းနည္းလႈပ္လုိက္မယ္ဆိုရင္
ေဟာဒီ ပန္းႏုေရာင္နဲ႔ ခရမ္းေရာင္စပ္ ပလတ္စတစ္
အူအိတ္ဟာ
ကေလးကစားစရာ ခေလာက္လို
“ ေဂ်ာက္ဂ်က္ ” ျမည္လိမ့္မယ္ထင္တယ္။
မ်ဳိသိပ္ထားတဲ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ
အခ်င္းခ်င္း တြန္းေ၀ွ႔ တြန္းတိုက္သံေတြ
ကြ်တ္ထြက္လာတဲ့ သြားေတြ သြားေတြလို။
ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥကို ရွင္ဘယ္သိမလဲ
က်မရဲ႕၀၀တုတ္တုတ္ ၀က္ႀကီးငဲ့၊
က်မရဲ႕ျခင္ဆီလို အခ်စ္ႀကီး၊
နံရံကိုပဲ မ်က္ႏွာမူထားတဲ့ လူႀကီးငဲ့။
ႏို႔တိုက္သတၱ၀ါငယ္ ေလွာင္ရံုထဲက
စိုထိုင္းထုိင္းေလေသထဲမွာ
မီးကၽြမ္းထားသလို ေျခသည္းခ်ိတ္ေတြနဲ ့
တြဲေလာင္းခိုၾကတဲ့
၀ံပုေလြဦးေခါင္း သစ္သီးစားလင္းႏို႔ေတြနဲ ့
ရွင္ က်မကို ပိုးပန္းခဲ့တယ္။
သဲပံုထဲမွာ ေမွးအိပ္ေနတဲ့ သင္းေခြခ်ပ္
၀က္တေကာင္လို ညစ္ညမ္း၊ အေမြးအမွ်င္လည္းမရိွ။
ႂကြက္ျဖဴေတြဟာ ပင္အပ္ထိပ္ဖ်ားက ေကာင္းကင္တမန္ေတြလို
ထာ၀ရအထိ ပြားခ်င္တိုင္းပြားေနလိုက္ၾကတာ
ပ်င္းရိ ၿငီးေငြ႔မႈသက္သက္ေၾကာင့္ပဲ။
ေခြ်းေစးရႊဲနစ္ အိပ္ရာခင္းေတြထဲ လံုးေထြးရင္း
က်မ သတိရရေနတာက
မုဆိုးပိုင္း ပိုင္းထားတဲ့ ယုန္ေတြ။
ဓာတ္စာကားခ်ပ္ေတြကို ရွင္စစ္ေဆးၿပီး
က်မကို ေခၚထုတ္သြားတယ္
အသင္း၀င္မ်ား ဥယ်ာဥ္ထဲမွာ
စပါးႀကီးေႁမြနဲ ့ ေဆာ့ကစားခိုင္းတယ္။
က်မကိုယ္က်မ
သမၼာက်မ္းလာ တားျမစ္သီးပင္လို
ဟန္ေဆာင္လိုက္တယ္။
ရွင့္ရဲ႕သမၼာက်မ္းစာထဲ က်မ ၀င္ခဲ့တယ္။
ရွင့္ရဲ ့ သမၼာက်မ္းလာ အာ့(က္) သေဘၤာေပၚ တက္ခဲ့တယ္၊
ဆံပင္တုနဲ႔ ဖေယာင္းနားရြက္နဲ ့အမြန္အျမတ္ထားအပ္တဲ့
ဘာဘြန္းေမ်ာက္နဲ႔အတူ၊
မွန္ဘူးနံရံေတြကို ကုတ္ကပ္တြယ္တက္တဲ့
လက္ေခ်ာင္းရွစ္ေခ်ာင္းရိွတဲ့ လက္တဘက္လို
၀က္၀ံေမြးရွည္ရွည္ ငွက္သားစားပင့္ကူနဲ႔အတူ။
က်မစိတ္ထဲက ထုတ္ပစ္မရတာဟာ
မီးခတ္ေက်ာက္လို ေလွာင္အိမ္ေတြ
မီးပြင့္လင္းပေစခဲ့တဲ့ရွင္ က်မကို ပိုးပန္းခဲ့ျခင္းပဲ။
ရွင့္ရဲ႕ခ်ဳိႏွစ္ေခ်ာင္းပါတဲ့ ႀကံ့ဟာ
ပါးစပ္တေပါက္ကို ဖြင့္ပစ္လိုက္တယ္
ဘြတ္ဖိနပ္ခြာလို ညစ္ေပလို ့
ေဆးရံုသံုး လက္ေဆးေၾကြခြက္လို ႀကီးမားလို ့
က်မရဲ႕သၾကားခဲေလးရယူဖို ့၊
ဒင္းရဲ႕ႏြံပုပ္ခံတြင္းနံ႔ဟာ
က်မကို တေတာင္ဆစ္အထိ
လက္အိတ္ေတြလို စြပ္ခဲ့တယ္။
ပက္က်ိေတြဟာ ပန္းသီးနက္ေတြလို
အနမ္းတႁပြတ္ႁပြတ္ေပးလို ့။
ညတိုင္းပဲ အခု က်မ
ၾကာပြတ္နဲ႔ကို နင္းရိုက္တယ္
သူတို႔ရဲ႕သံတိုင္ေတြေပၚကေန
ၾကာပြတ္နဲ႔ တင္းၾကမ္းရိုက္ပစ္တယ္
လူ၀ံေတြ၊ ဇီးကြက္ေတြ၊ ၀က္၀ံေတြ၊ သိုးေတြ။
ဒါေတာင္ က်မ
ဘယ္တညမွ်
အိပ္ရတယ္လို ့ မရိွဘူးရွင့္ … ။


ၿငိမ္းေ၀(ကဗ်ာ့အိုးေ၀)

ကိုးကား။ ။ ေဇယ်ာလင္းရဲ႕ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ဘ၀၊ ဆစ္လ္ဗီယာ ပလာ့သ္ကဗ်ာ စာအုပ္။

Comments