သစ္ခက္သံလြင္- ကာတြန္းအေၾကာင္းတေစ့တေစာင္း-၅။ (ကာတြန္း၀င္းထြန္း)ကာတြန္းအေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း ... - ၅

ကာတြန္း ၀င္းထြန္း

Add caption

ကာတြန္းအေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္း ... - ၅
၅၀ ... ၅၀ ... ...

ကာတြန္းအေၾကာင္းေျပာျပေနရာက ေပးထားတဲ့ေခါင္းစဥ္ၾကည့္ၿပီး ... ၅၀/ ၅၀ ဆိုုတာ ႏိုုင္ငံေရး လား၊ တဝက္စီခြဲတမ္းလား၊ လားနဲ႔ေတြးမေနပါနဲ႔ ... အေရွ႕နဲ႔အေနာက္ တဝက္ဆီ မွ်ဆက္ဆံဖို႔ လား မဟုတ္ပါဘူးဗ်ာ။
ကာတြန္းေရးတဲ့အခါ လိုအပ္မယ့္စိတ္ကူးအေၾကာင္း အထိုက္အေလွ်ာက္ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ပုံေရးနည္းေလးေတြလည္း ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ဒီတခါ ေျပာျပခ်င္တာက …
ကာတြန္းအေတြးက ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ပုံက ၅၀ ရာႏႈန္း အနည္းဆုံးလိုအပ္ေၾကာင္းပါ။  ဒါေၾကာင့္ ၅၀ ... ၅၀ လု႔ိေခါင္းစဥ္တတ္ခဲ့တာပါ။
ကာတြန္းေရးရင္ စာပါပါ ..မပါဘဲေရးေရး …စိတ္ကူးအဓိကပါ။ ။စိတ္ကူးေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္လို သ႐ုုပ္ေဖာ္မလဲ စဥ္းစားေလ့ ရိွပါတယ္။
ဒီေတာ့ စိတ္ကူးနဲ႔ပုံဆိုေပမယ့္ စိတ္ကူးကို (ကာတြန္းအေတြးကို) ကာတြန္းစာသားအျဖစ္ ေျပာင္း ေျပာျပသြားပါမယ္။ စာသားနဲ႔ပုံလို႔ဆိုၾကပါစို႔။ စာသား ၅၀ နဲ႔ ပုံ ၅၀ အနည္းဆုံး ရိွသင့္ပါတယ္။ စာသား ၀ (သုုည) နဲ႔ ပုံ ၁၀၀ ဆို စာမဲ့ကာတြန္းေတြေပါ့။  အဲ .. စာသား ၁၀၀ နဲ႔ပုံ ၀ (သုည) (ပုံမေကာင္းတာကို ဆိုလိုတာပါ ...) ေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူး။
ဆရာကာတြန္းကိုေငြၾကည္ ေျပာခဲ့သလို ... ကာတြန္းဆရာ ျဖစ္ဖို႔ ပုံမဆြဲတတ္ရင္  ပုံကို လိုအပ္ သလို မွန္ကန္ထိေရာက္ေအာင္မဆြဲတတ္ရင္ မျဖစ္ဘူးလို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။
နမူနာအျဖစ္ ေျပာျပပါရေစ ...
ေအာက္မွာ ဒီေန႔ ကၽြန္ေတာ္ေရးတင္တဲ့ကာတြန္းကိုၾကည့္ပါ။ (စာသားက ... ဒို႔ေျပႀကီး ေျပာင္းလဲ တိုးတက္လာၿပီ ဟီးဟီး ...) လို႔ပဲ ေရးထားပါတယ္။  အဓိကက်တဲ့ပုံမပါဘဲ ... ျပထားတဲ့ပုံစာကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။ ဘာ ေျပာမွန္းသိမည္မဟုတ္ပါ။
ေနာက္ ...ပုံမွာ (မာန) ဆိုတဲ့စကား ေလလုံးပုံေလး ျဖည့္ဆြဲေတာ့မွ ... ကာတြန္းရဲ႕ဆိုလိုရင္း ေပၚလာမယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ... ဒီေတာ့ စာ ၅၀ ပုံ ၅၀ လိုတယ္ဆိုတာ ရွင္းသြားမယ္ထင္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္လုပ္ျပထားတဲ့ အရင္က ေရးခဲ့တဲ့ပုံေဟာင္းေတြ စာနဲ႔ပုံနဲ႔ တမင္ခြဲျပထားပါတယ္။ ... ပုံေတြမပါဘဲ စာခ်ည္းပဲနဲ႔ ေနာက္ စာန႔ဲပုံနဲ႔တြဲၿပီး ၾကည့္ပါ ...

ေနာက္ စာမဲ့ပုံ (စာ ၀ သုည နဲ႔ ပုံ ၁၀၀)လည္း တင္ထားပါသည္။

ခုတေလာ ကာတြန္းတခ်ဳိ႕က ... စာ ၁၀၀ ေတြက မ်ားၾကပါသည္။
ပုံကို ၾကည့္စရာပင္မလိုေတာ့ပါ။  လူေတြ အားေပးေနတာ မနာလိုမရိွပါ။
သို႔ေသာ္ ကာတြန္းေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ေတာ့ ေထာက္ျပေျပာဆိုပါရေစ ...။
အဓိကေျပာခ်င္တဲ့စကား ေလလုံးေလး မပါေတာ့ ဘာေျပာခ်င္တာလဲ မသိႏိုင္ေသး ...။မာနဆိုတဲ့ ေလလုံးေလး ျဖည့္ေရးေတာ့ ကာတြန္းက ေျပာခ်င္တာသိသြားမယ္ေလ ...။

စာခ်ည္းသက္သက္ဖတ္ၾကည့္ပါ ... ဘာေျပာမွန္း မသိႏိုင္..။ 

ပုံမွာ ပါးစပ္ကို တိတ္နဲ႔ပိတ္ထားတာ ျဖည့္ေရးမွာ ကာတြန္းစိတ္ကူးက သရုပ္ေပၚသြားပါတယ္။ဒါကေတာ့ စာမလိုတဲ့ စာမဲ့ေပါ့။ကာတြန္းဝင္းထြန္း


Comments