သစ္ခက္သံလြင္ - တကိုယ္ေတာ္ကဗ်ာ (မင္းၿငိမ္းေအးရဲ႕ကဗ််ာမ်ား)

ႀကိဳးတိုက္

www.pinterest.com
 အေမွာင္ကို
ၿဖဲၾကည့္တယ္ ။
ေသမွာပဲ
ေသမဲ့အတူတူ
ဘယ္သူ၊သူရဲေကာင္းျဖစ္ခဲ့လဲ ။

မင္းၿငိမ္းေအး


စစ္ကိုင္း

www.widewalls.ch
ယုန္မဝပ္တဲ့
လဝန္းႀကီးကို
ငါ၊ေငးၾကည့္ရတာလဲ
ဝဋ္ေႂကြးတခု ။
ေစတီကဦးတယ္
တရားကေနာက္က်တယ္။
ခိုသံ
ဆည္းလည္းသံ
မကြဲျပားပါဘူး ။
ငါတို႔ျပန္ခဲ့တယ္
ထံုးျဖဴမွ
ေနာက္ဘုရားကိုဖူးၾကမယ္ဆိုၿပီး ။

မင္းၿငိမ္းေအး


ျမန္မာျပည္ေျမပံု

silaart.blogspot.com

ကိုယ့္အသက္ထက္ႀကီးတဲ့
ေတာ္လွန္ေရးကိုု
ပ်က္ရယ္ျပဳရတာ
လြယ္ပါတယ္
ကိုယ့္အသက္ေလာက္မရွိတဲ့
လူငယ္တစ္ေယာက္ကို
ဦးၫြတ္ဖို႔ခက္ၾကပါလိမ့္မယ္
ႏိုင္ငံကိုေရးဖို႔
ပထဝီလိုပါတယ္
ႏိုင္ငံကိုသိဖို႔
သမိုင္းလိုပါတယ္
တာဝန္ကိုယ္စီဆိုတာ
လုပ္ချပသနာရွိပါတယ္
ဥပေဒေရးဖို႔
ဥပေဒလိုပါတယ္
ဒါဟာ
က်ေနာ့္ေမြးရပ္ေျမပါ
အသက္ရွည္
ရွည္၊ခင္ခင္မင္မင္နဲ႔
ညီၫြတ္စြာကြဲလြဲၾကပါတယ္ ။

မင္းၿငိမ္းေအး


..

ေက်ာင္း

www.pinterest.com

ေက်ာက္တူးသမားတေယာက္
ေက်ာက္ေအာင္တယ္
အဆင့္ဆင့္အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္တယ္
ေအ၊ ဘီ၊ စီရြတ္သံၾကားတယ္
အရင္းျပဳႏိုင္တဲ့ႂကြက္ေသတေကာင္ကို
ေထာင္ဖမ္းေနတာ
ငါ့တသက္ေပါ့
ေခါင္းေလာင္းသံကိုက
အဓိပၸာယ္ႏွစ္မ်ဳိးနဲ႔ ။

မင္းၿငိမ္းအး


အုတ္ဂူစာ

www.redbubble.com

ထူးအိမ္သင္က
ေဝးသြားတဲ့အခါ
လွသန္းက
ကဗ်ာေတြရွင္ခ်င္ရင္
ကဗ်ာဆရာေတြေသဖို႔သာျပင္ေတာ့
မင္းသုဝဏ္က
ေမာင္ေခြးနဲ႔
ဖိုးေမာင္ကိုထားခဲ့ၿပီ
ကိုေဌးၿမိဳင္က
ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ျမသန္းတင့္က
ေရွ႕မွာတလံုးစြက္ၿပီး
စစ္ကိုဘာသာျပန္တယ္
မိႈင္းက၊ ညီညတ္ေရးနဲ႔
အသက္ရွည္ရွည္၊ ခင္ခင္မင္မင္
သန္း(၅၀)ေက်ာ္မွာ
စါမတတ္သူပေပ်ာက္ေရးနဲ႔
ေသတာနဲ႔
ရွင္တာဟာ
အသက္ရွဴသံကိုနားေထာင္လို႔မရဘူး
ငါ့အုတ္ဂူစာကို
ဒီလိုေရးထြင္းခဲ့ပါတယ္ ။

မင္းၿငိမ္းေအး

Comments