သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ နီဇူလိုင္၊ ႏြန္လတ္၊ စိုးခိုင္ညိန္း


အကာလ

NiJuly
 မိုးနဲ႔ ေျမ
ရုတ္တရက္ႀကီးဖက္ေပြ႔...ရင္ၾကားေစ့လိုက္ပံုက
အ၀တ္ဗလာနဲ႔ ေျမဇာျမက္ကေလးေတြ ခမ်ာ..
ရႊဲရႊဲစိုစို....ခိုက္ခိုက္တုန္တုန္။  ။


 နီဇူလိုင္


ေရာင္းသူမဲ့ အေအးဆိုင္
 
abstractexpressionism.wordpress.com

ေမာင္းသူမဲ့ ေလယာဥ္ပ်ံလိုပဲ
ဖ်တ္ခနဲ ေပၚလာတယ္

အေပၚစီးယူၿပီး တိတ္တဆိတ္ေထာက္လွမ္း မွတ္တမ္းတင္သလို
ေအာက္ကရန္သူရဲ႕ေမာင္းတင္ထားတဲ့ ပစ္ကြင္းမွာ
ရွင္းရွင္းႀကီးလာေပၚတယ္

စည္းကမ္းတက် ဆိုလည္း
စည္းမ်ဥ္းမရွိ

မိုးေရနဲ႔ အပူဟာ ခပ္ျမန္ျမန္အေငြ႕ပ်ံသြားသလို
ရာသီဥတုအရ ေပ်ာက္ဆုံးစာရင္း သြင္းလိုက္ရတဲ့
ေလယာဥ္ပ်ံလို

ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားသူဆယ့္ငါးမိနစ္ရဲ႕ေနာက္
ခပ္ျမန္ျမန္ေပ်ာက္သြားျပန္တယ္။           ။


ႏြန္လတ္

ေဂါက္ကြင္း

www.artmajeur.com

ေဂါက္သီးမေလးေတြေနတဲ့ ဒီကြင္းထဲမွာ
လူႀကီးလူေကာင္းေတြပဲ လာၾကပါတယ္
ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ေဂါက္တံကေန လႊဲရိုက္ယူတယ္
သာယာမႈကို က်င္းထဲထည့္စိမ္ယူတယ္
လိုခ်င္တဲ့က်င္းဆီ တည့္တည့္၀င္ဖို႔
လက္ဆက အေရးႀကီးသတဲ့
အခ်ိန္အဆ၊ အကြာအေ၀းနဲ႔ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္မႈ
ဟန္အမူအရာနဲ႔ ရိုက္ခ်က္ေကာင္းလို႔ကေတာ့
တစ္ခ်က္တည္း က်င္း၀င္ႏိုင္တယ္ဆိုပဲ
အဲဒီမွာ လုပ္ကြက္ေတြ ဂြင္ေတြအမ်ားႀကီးရွိသတဲ့
က်င္းစိမ္ခ်င္သလား ေဂါက္သီးလုပ္လိုက္
လူႀကီးမင္းရဲ့ ရိုက္ခ်က္မွာ ခံယူလိုက္
ကိုယ့္က်င္းေလးထဲ ႀကိဳက္တာ ရိုက္ထည့္လို႔ရတယ္
ဘာထည့္ခ်င္လဲ ကားတစင္းလုံးထည့္ခ်င္လား
ဥယ်ာဥ္ႀကီးတခုလုံး ထည့္ခ်င္လား
သစ္ေတာႀကီးတခုလုံး ထည့္ခ်င္လား
ေတာင္ႀကီးတခုလုံး ထည့္ခ်င္လား
ေသခ်ာခ်ိန္ၿပီး ရိုက္ထည့္လိုက္ ၀င္သြားလိမ့္မယ္
ဒီကိုလာခ်င္ရင္ေတာ့ တခုခုနဲ႔ ေဂါက္ေနမွျဖစ္မယ္
အာဏာပါ၀ါနဲ႔ ေဂါက္ေနတဲ့သူေတြ
ရာထူးအတြက္ ေဂါက္ေနတဲ့သူေတြ
စည္းစိမ္အတြက္ ေဂါက္ေနတဲ့သူေတြ
နာမည္တလုံးအတြက္ ေဂါက္ေနတဲ့သူေတြ
ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေဂါက္ေနတဲ့သူေတြ
အခ်င္းခ်င္း အထာေတြနဲ႔ ကစားၾက
ေပါင္သားေဖြးေဖြး ေဂါက္သီးမေလးေတြက
လူႀကီးမင္းတို႔ကို ထီးမိုးေပးလို႔
ေနကာမ်က္မွန္ေလးနဲ႔ ေဂါက္သီးမေလးေတြက
လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္ဆႏၵရွိသလိုက်င္းစိမ္ဖို႔
နံပါတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ေဂါက္တံေတြကို လြယ္ပိုးလို႔
ေဂါက္သီးေလးေတြကေတာ့ အျပန္အလွန္ရိုက္ခ်က္ေတြၾကား
၀င္ရမဲ့က်င္းေတြဆီ ကဆုန္ေပါက္ေျပးလႊားေနၾကေပါ့။ ။

စိုးခိုင္ညိန္း
25.1.15


Comments