သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ေနစိမ့္၊ ႏြန္လတ္၊ ေရႊပိုးအိမ္(ပဲခူး)

မရွိတဲ့အခန္း


boredart.com


အဲဒီ့အခန္းထဲမွာ
ခုထိ အသက္ရွင္ေနရတာ အံ့ၾသမိတယ္။
အဲဒီ့အခန္းထဲမွာ ေလကလြဲလို႔ အေကာင္အထည္မဲ့
အမ်ဳိးအမည္မသိ အသက္ဇီ၀ေတြ
တခ်ဳိ႕က တေနရာရာမွာ အဓိပၸာယ္ရွိၾကေပမယ့္
အဲဒီ့အခန္းထဲမွာ ဘာမွအဓိပၸာယ္မရွိ။
သစ္ပင္မရွိ၊ တိမ္တိုက္မရွိ၊ ငလ်င္မရွိ၊ မုန္တိုင္းမရွိ
ကမ္းေျခမရွိ၊ ေဟမႏၱမရွိ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒမရွိ၊ ဒီမိုကေရစီမရွိ
ဖက္ဆစ္ဝါဒမရွိ၊ ဘာသာတရားမရွိ။
အခန္းရဲ႕ပေဟဠိဆန္ဆန္ဖြဲ႔စည္းပုံအရ နံရံမရွိ။
အဲဒီ့အခန္းထဲေရာက္ရွိေနၾကတဲ့ အရာမွန္သမွ်
အခန္းထဲရွိေနတယ္ဆုိတာ မသိရွိၾက။
အဲဒ့ီအခန္းထဲဝင္ဖို႔တံခါးလည္းမရွိ။
အခန္းကိုယ္တိုင္က
အခန္းျဖစ္ေၾကာင္း တိတိက်က်ရိပ္မိပုံရ။
အဲဒီ့အခန္းထဲမွာ ….

ေနစိမ့္


ေန႔မ်ား

lauraakranz.com


ေနထြက္လာေတာ့ ႏုိးထရ
ပန္႔ဆိုင္မွာဆီျဖည့္သလို
ဆီရဲ႕အရည္အေသြးကိုမသိရ
ဆီရဲ႕ပမာဏကိုမသိရ
ငါတို႔ေပးေခ်ရတာ ေငြသားနဲ႔ ျဖစ္ၿပီး
ငါတို႔ျမင္ရတာ ဒီဂ်စ္တယ္ဂဏန္းေတြမွ်သာ

လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ လက္ဖက္ရည္မွာသလို
ခ်ဳိဆိမ့္ ပံုမွန္ ေပါ့က် ဖန္ခ်ဳိ
တကယ္ငါတို႔ ေသာက္လိုတာ ငါတို႔စိတ္ေက်နပ္မႈကို ျဖစ္ၿပီး
ေဖ်ာ္ဆရာ ေဖ်ာ္ေပးတာ သူ႔ရဲ႕စိတ္ေက်နပ္မႈကို
မဟုတ္ဘူးလား

သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ႏွာခ်င္း ဆိုင္ရတဲ့အခါ
မစားရေသးရင္ ေကၽြးမွာမဟုတ္ေပမယ့္ စားၿပီးပလား
ေနမေကာင္းရင္ ကုမေပးေပမယ့္ ေနေကာင္းလား
အဆင္မေျပရင္ ေျဖေပးမွာမဟုတ္လည္း အဆင္ေျပလား
ေန႔မ်ား

ထားပါေတာ့
ထားပါေတာ့ေန႔မ်ား
ဒီလိုပါပဲ
ဒီလိုပါပဲေန႔မ်ား
ရပါတယ္
ရပါတယ္ေန႔မ်ား

ေနဝင္သြားျပန္တယ္။ ။

ႏြန္လတ္


ခြဲခြာျခင္း

lauraakranz.com

စီးသြားတဲ့ ေနရာမွာ
အစားထိုးသြားတဲ့ ေရလို
ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အမွတ္တမဲ့ပဲ
ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအေနာက္မွာ
စတင္ျခင္းက ရင္ခ်င္းဆက္ေနတယ္။
သံသရာလည္သလို
လည္ေနၾကတဲ့ အသိုက္အ၀န္း
စိတ္ကို ျခစ္ရာေလးတခု
ေပးႏိုင္ခဲ့ရင္ပဲ
ဒီဆံုရပ္အတြက္ ငါ ေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေရႊပိုးအိမ္(ပဲခူး)

Comments