သစ္ခက္သံလြင္- ရဲေဘာ္မင္းႏိုင္အတြက္ ခ်ဳိစိိမ့္ထြန္းရဲ႕ ဂုဏ္ျပဳေအာက္ေမ့ျခင္းကဗ်ာေနညိဳခ်ိန္ ကူတဲ့ခ်ဳိးငွက္ရဲ႕ေတးသို႔
         

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတဲ့…
အဲဒါႀကီးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းရင္း တဘဝ
ၿငိမ္းခ်မ္းခဲ့ၿပီ....
                   
ေနဟာ အခ်ိန္မတန္ပဲ
ဝင္ခဲ့ၿပီ…
အေမွာင္ဟာအခ်ိန္မက်ပဲ
ညေရာက္ေစခဲ့ၿပီ..
                   
နာရီသံတခ်က္ခ်က္
အ႐ုဏ္မတက္ေသးခ်ိန္
တိုးတိမ္ခဲ့ၿပီ..။
                   
ၾကည္ျပာအလင္း
အဆင္းမဲ့ခဲ့ၿပီ…
ကိုယ့္ရာဇဝင္ကိုယ့္ရင္မွာ
ကိုယ္ထြင္းခဲ့သူ
ဒီလူ႔သမိုင္း မ႐ိုင္းခဲ့….

ဘဝႀကီးတခုလုံးနဲ႔ယွဥ္ရင္
အတၱျမဴမႈန္စင္ၾကယ္ခဲ့သူ
သူ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၿပီ..။
                   
ခ်စ္လြန္းမဟာခ်စ္ခဲ့ရ
ဘဝ ဘဝမ်ားစြာအတြက္
ထြက္ခြာျခင္းနဲ႔
သက္ေသျပခဲ့ၿပီ…
                   
ေနရီရီ ထေႏွာင္းရိပ္မွာ
ခ်ဳိးကူသိပ္
အိပ္ပါေလေတာ့.........။

ခ်ဳိစိမ့္ထြန္း
၃-၆-၁၆

-      ရဲေဘာ္ႀကီး ကိုမင္းႏိုင္ …သို႔
............
 ရဲေဘာ္ (ဦး) မင္းႏိုင္၏ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း  ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

 ......

ရဲေဘာ္ (ဦး)မင္းႏိုင္

[၁၉၆၅-၂၀၁၆]

၁။ ဘ - ဦးကြန္းေသာင္၊ မိ - ေဒၚေအးသန္႔ တို႔မွ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့။
၂။ ေမာ္လၿမိဳင္ အ.ထ.က(၅)မွ အထက္တန္းေအာင္ျမင္။
၁၉၈၂ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (လိႈင္နယ္ေျမ)၊ ၁၉၈၄ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ (ပင္မ) တို႔တြင္ ရုကၡေဗဒ အထူးျပဳ ဘာသာရပ္ျဖင့္ တက္ေရာက္ခဲ့။
၃။ ၁၉၈၈ တြင္ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ - ဗကသမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ (ေနာင္ ရန္ကုန္ တိုင္း/စည္း) အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့။
၄။ ၁၉၉၀ တြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ေအာက္ဗမာျပည္)၊
၁၉၉၂ တြင္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုစည္းရုံးေရးေကာ္မတီ တို႔တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္။
၅။ ၂၀၀၁ - ၂၀၁၂ တြင္ ဗကသ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီတြင္ တာဝန္ခံအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့။
၆။ ၂၀၁၂ မွ ကြယ္လြန္ခ်ိန္အထိ လူ႔ေဘာင္သစ္ ဒိမိုကရက္တစ္ပါတီ (DPNS)ဗဟိုစည္းရုံးေရး
ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့။
၇။ ဇနီး ႏွင့္ သား ၁၊ သမီး ၁၊ ေျမး ၁ တို႔ က်န္ရစ္သည္။


ဗဟိုစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ
လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ

     
 

Comments