သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ေအာင္ကိုကိုလတ္(တမူး)ေဖ 

www.123rf.com


ေခတ္အဆက္ဆက္
အျပဳံးမပ်က္ပဲ
အိမ္တိုင္ႀကီးကို
သံဖိနပ္လို
ပခံုးေပၚတင္ၿပီးထမ္းထားခဲ့တယ္...။


ေအာင္ကိုကိုလတ္(တမူး)

Comments