သစ္ခက္သံလြင္ ကဗ်ာစင္ျမင့္၊ ရိုးခက္၊ နရီမင္း၊ ၀ါက်ျဖဴတို႔၏ကဗ်ာမ်ား

ငါးမရေတာ့ ေရခ်ဳိးျပန္တယ္
 
www.tikkun.org

တေလာကလံုး
အံု႔မိႈင္းေနမွေတာ့
ရြာရန္ရြာႏႈန္းက
တိုင္းတာေနစရာမလိုပါဘူး
လွ်က္တျပက္
ေျပာင္းလဲပစ္ဖို႔
မသိလွ်င္ မွတ္ထားလိုက္မယ္ ။ ။ 
                                         
ရိုးခက္
14.6.2017
00:11
အိုးနင္းခြက္နင္းမ်ား 
 
www.kazuya-akimoto.com

ဒီလိုနဲ႔
အိုးနင္းခြက္နင္းကို
အိုးနင္းခြက္နင္း ေမြးလာတယ္။
အိုးနင္းခြက္နင္းဟာ
အိုးနင္းခြက္နင္း
ႀကီးလာတယ္ ဆိုပါေတာ့။
အိုးနင္းခြက္နင္းက
အိုးနင္းခြက္နင္းေတြကို
အိုးနင္းခြက္နင္း သင္ယူတယ္။
ဒီလိုနဲ႔
အိုးနင္းခြက္နင္းကို
အိုးနင္းခြက္နင္းေတြက
အိုးနင္းခြက္နင္း
ေထာက္ခံလိုက္ၾကေတာ့
အိုးနင္းခြက္နင္းဟာ
အိုးနင္းခြက္နင္းလူႀကီး ျဖစ္လာတယ္။
အိုးနင္းခြက္နင္းက
အိုးနင္းခြက္နင္းေတြကို
အိုးနင္းခြက္နင္း လုပ္ေနေပမယ့္
အိုးနင္းခြက္နင္းေတြက
အိုးနင္းခြက္နင္း
ေထာက္ခံေနတုန္းပါပဲ။
အိုးနင္းခြက္နင္းရဲ႕
အိုးနင္းခြက္နင္း
ေ႐ွ႕ဆက္မယ့္လမ္းမွာ
ငါတို႔အားလုံးဟာ
အိုးနင္းခြက္နင္းေတြ ျဖစ္ရမယ္။

အိုးနင္းခြက္နင္း နရီမင္း
၁၆- ၆ - ၂၀၁၆

ဟဲလို...ကားေတြပိတ္ေနတယ္
 
www.pinterest.com

ဟဲလို...ကားေတြပိတ္ေနတယ္ ။

ဆူးေလဘုရားလမ္းမွာ
အေနာ္ရထာလမ္းမွာ
ျပည္လမ္းမွာ
လွည္းတန္းလမ္းမွာ
ဗိုလ္တေထာင္လမ္းမွာ
အင္းစိန္လမ္းမွာ
ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမွာ
အသက္ကိုမွ်င္းမ်င္းရွဴၾက
အခ်ိန္ဟာ
သားေရေမ်ာ့ႀကိဳးတေခ်ာင္းေပၚတုန္ခါေနတယ္ ။

ေမခနဲ႔မလိခဟာ
သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္နဲ႔ေပါင္းစုံၿပီး
ဆက္ဆင္းသက္လက္ကမ္းလို႔
ဧရာဝတီ
အခုေတာ့... သူဟာ
ကားေတြပိတ္ေနသလိုပိတ္မိေနတယ္ ။

သကၠရာဇ္ေတြ
၁၉၆၂ ခုႏွစ္
ေရဘုံဘိုင္ပိုက္ေခါင္းဟာ
သံေခ်းေတြကိုက္ထားတဲ့
အညိႇအခၽြဲေတြ
အနယ္အႏွစ္ေတြ
ပိတ္မိေနတဲ့လမ္းဟာ
တဘီးခ်င္းလွိမ့္ရင္း
ႏွစ္ကာလေတြ ပိတ္မိေနတယ္ ။

ဟဲလို.....
ဟဲ .....လို
ဟဲ..........လို ။

ဝါက်ျဖဴ
16.06.2016

Comments