သူ - ေမာင္ၾကဴးရင့္ (ခင္လြန္းသို႔)


သူ 
www.etsy.com
 
သူအတိတ္ကုိၾကယ္ေငးသလုိ
ေငးၾကည့္လုိက္တယ္
မီးကၽြမ္းသစ္ငုတ္နဲ႔ၾကယ္ေႂကြေတာႀကီး
ေတာင္ေပၚလမ္းလုိတံစဥ္ေကြးအေကြ႔နဲ႔
နံရံေတြနဲ႔ အနက္ေရာင္ေခ်ာက္နက္ေတြနဲ႔
အခက္အခဲမွာ အသက္လဲခဲ့တယ္
အက်ဥ္းအၾကပ္မွာ အလင္းငတ္ခဲ့တယ္
ေရႊေရာင္ေတာင္ကုန္းနဲ႔ေဝးခဲ့တယ္
အက်အဆုံးနဲ႔ ငွက္တေကာင္လုိ
ကၽြန္းတကၽြန္းေရာက္ေအာင္ပ်ံသန္းခဲ့တယ္
အဲ့ဒီ့ကၽြန္းကေလးေပၚမွာ
ကမ္းေဝးႀကိဳးၾကာ ခံတပ္တခုေဆာက္ခဲ့တယ္
အမွားအားေကာင္းတဲ့အခါ
အမွန္ဟာ ယာယီက်ဆုံးတာသဘာဝပဲ
အဲ့ဒီ့ခံတပ္ကေနစြန္႔လႊတ္ထြက္ခြာလာခဲ့ၿပီ
ငွက္ဆုိတာက ပ်ံရင္းေသရမွာပဲ
လူဆုိတာကလည္း အမွန္ကုိဖက္ၿပီးေသရမွာပဲ
ဒီကေန႔ကမၻာႀကီး ပုိၿပီးလွပေအာင္
ဒီကေန႔ လူသားေတြ လြတ္လပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္
ဒီကေန႔ ကမၻာႀကီးမွာ ဘာအေရးအႀကီးဆုံးလဲ
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမုိကေရစီလူ႔ေဘာင္
သစ္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ပဲ
ဒီကေန႔ ဒီထက္အေရးႀကီးတာဘာရွိဦးမွာလဲ
ဒါနဲ႔သူ အဲ့ဒီ့ကၽြန္းကေလးေပၚမွာ
သစ္ခက္သံလြင္ ခံတပ္တခု ထပ္တည္ေဆာက္လုိက္တယ္
ဒီခံတပ္ဟာေနာင္မွာ လူသားေတြရဲ႕
ဝင္းပတဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနယ္ေျမသစ္ျဖစ္လိမ့္မယ္

ေမာင္ၾကဴးရင့္
၁၆.၅.၂၀၁၆
ကဗ်ာဆရာ
ခင္လြန္းသုိ႔

Comments