ကိုကိုးကၽြန္းအစာငတ္ခံတိုက္ပြဲတြင္က်ဆုံးခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ကိုေလးေမာင္သို႔ ကဗ်ာဆရာမ မစိမ္းပင္ေရးဖြ႔ဲခဲ့ေသာ ဂုဏ္ျပဳကဗ်ာ

လြမ္းသူ႔ ပန္းေခြ 

မူလပိုင္ရွင္ကို Credit ေပးပါသည္။
 

အညာလမ္း
တမာတန္းမွာ
လမ္းအတူ ေလွ်ာက္ၾကဦးမယ္

အညာရိပ္
တမာရိပ္မွာ
အတိတ္ဆိုးေကာင္း
အေၾကာင္းေပါင္းစုံ ေျပာျဖစ္ဦးမယ္

အညာေျမ
အညာေလနဲ႔
တိုက္ပြဲေတြအေၾကာင္း
သူ ေကာင္းေကာင္း ေျပာလိမ့္မယ္

ကြယ္
အနာဂတ္မွာ
မင္းရယ္ ငါရယ္ ရဲေဘာ္မ်ားရယ္
ဆုံကို ဆုံရဦးမယ္ေစာင့္ေနဆဲ

ျဗန္းခနဲ
တိုက္ပြဲမွာ
မင္းက်ဆုံးသြားတာ ေျပာင္ေျမာက္တယ္

ဦးမညြတ္ ဒူးမေထာက္
ေနာက္ဆုံးေသြးစက္ ထက္ျမက္နီေမာင္း
လမ္းေၾကာင္းေတာ္လွန္ေရး
ေသြးနဲ႔ေရးခဲ့တဲ့မင္း

အညာလမ္း
တမာတန္းမွာ
လမ္းအတူေလွ်ာက္ၾကမယ့္ျပည္သူေတြ

အညာရိပ္
တမာရိပ္မွာ
အတိတ္ဆိုးေကာင္း
အေၾကာင္းေပါင္းစုံ ေျပာေနၾကလိမ့္မယ္

အညာေျမ
တမာေျမမွာ
မ်က္ရည္တေဝေဝနဲ႔
တိုက္ပြဲေတြအေၾကာင္း
ေအာင္ပြဲေတြအေၾကာင္း
သူရဲေကာင္းသမိုင္း
လူတိုင္း ႏွလုံးသားမွာ
ခြန္အားအသစ္ ျဖစ္ေနလိမ့္မယ္

ရဲေဘာ္ရယ္
အညာလမ္း
တမာတန္းမွာ
လြမ္းသူ႔ပန္းေခြ ေဝေနတယ္

ကိုေလးေမာင္ ..သို႔
 
မစိမ္းပင္
 
မိုးေဝမဂၢဇင္း 
အမွတ္ (၅၀)၊ မတ္လ ၁၉၇၂

Comments