သစ္ခက္သံလြင္-ေရေျမျခားကမၻာ အေတြ႔အၾကဳံ၊ ေမာင္ႀကီးၿငိမ္းခ်မ္း (က်ေနာ္လုပ္ငန္းရွင္)က်ေနာ္ လုပ္ငန္းရွင္

'.. လုပ္ငန္းတုိင္းက စတိုင္း ေငြေပၚတာမဟုတ္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္တိုင္း ေငြလည္ပတ္တာမဟုတ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ရပ္တည္ေရး အတြက္ ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အနည္းဆုံး ၆ လ ေထာက္ပံ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က်ေနာ့္ လစားခ အလုပ္တုန္းက လစာ ၃၀၀၀ ယူရိုရသည္ ဆိုပါစို႔။ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ စတင္လည္ပတ္သည့္ ပထမဆုံး ၆ မွာ ယူ ၂၂၀၀ ေလာက္ ေထာက္ပံ့ထားသည္။ ဒါက လုပ္ငန္းက စစခ်င္းပဲ ေငြလည္ပတ္ပါေစ အဆင္ေျပေစ ရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။'..'
-------------------------------

 ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတို႔ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလည္း လုပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ အခြန္ေတြလည္း ေဆးကုေပးခဲ့ သေလာက္ ျပန္ဆပ္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ မင္းေပးခဲ့တာနဲ႔ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ ျပန္ရတာ ကာမိရဲ့လားေမးရင္ တသက္လုံး မေက်ဘူးဘဲ ေျဖရမွာေပါ့။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေသးစား၊ အလတ္စား လုပ္ငန္းေတြေအာင္ျမင္ေစခ်င္သည္။ အထူးသျဖင့္ ဗမာႏိုင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ္ရြာမွာ လုပ္ငန္းေတြလုပ္၊ ေဒသခံေတြကို အလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ စီးပြားေရးမွသည္ တႏုိင္ငံလုံးျဖန္႔က်က္၊ ၿပီးရင္ ယဥ္ေက်းမႈတူတဲ့ အာရွ၊ ေနာက္ေတာ့ ခ်ဲ႕ႏိုင္ရင္ ခ်ဲ႕သေလာက္ေပါ့။ ဒါက စိတ္ကူးယဥ္မဟုတ္ အလုပ္တခုလုပ္မယ္ဆိုရင္ စီမံကန္း ရိွရသည္။ လက္ေတြ႔နဲ႔ ေပါင္းစပ္ရသည္။ လုပ္ငန္းလုပ္မဲ့သူက အရည္အခ်င္းရိွရသည္။ စိတ္ကူးေကာင္းရသည္။ ရိုးသားရသည္။

အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုိ႔ေျပာကတည္းက ေငြပုံမခင္းႏိုင္ဘူးဆိုတာ လူတိုင္းနားလည္ ၿပီးသား။ က်ေနာ္လည္း ေငြမရိွ၊ ဒါေပမဲ့ အလုပ္သမားလုပ္ၿပီး သူေဌး/အလုပ္ရွင္ဆီမွာ လစာမယူခ်င္။ ငါလုပ္ႏို္င္ရင္ လုပ္သေလာက္ ရမယ္။ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ရင္ အလုပ္သမားထပ္ငွားမယ္၊ အလုပ္ ထပ္ခ်ဲ႕မယ္ဆိုၿပီး အရွည္ကိုေမွ်ာ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္သည္။ လုပ္ငန္းစမယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ လိုက္တာနဲ႔လိုအပ္တာသိဖို႔ ဖင္လန္ႏိုင္ငံရဲ႕အလုပ္သမားရုံးက အသိပညာေပးေရးဌာနကို သြားေမး သည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ စြန္႔ဦး တီထြင္ …ဒါမဟုတ္ လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ေဆာင္မဲ့ လူေတြအတြက္ လမ္းညႊန္ေပးမဲ့ဌာနေတြ အမ်ားႀကီး။ အလုပ္သမားရုံးမွာ ေမးမလား၊ ဘဏ္ေတြမွာ ေမးမလား၊ ဒါမွ မဟုတ္ တျခားေသာအၾကံေပးဌာနေတြ မွာ ေမးမလား ေမးႏိုင္သည္။ အလကားရတဲ့ အၾကံနဲ႔ ေငြေၾကးေပးရတဲ့ အၾကံဉာဏ္ေတာ့ မတူဘူးေပါ့။

လုပ္ငန္းတခုလုပ္မယ္ဆိုတာနဲ႔ အစိုးရက စာရင္းဇယား၊ ေစ်းကြက္အေနအထားေတြနဲ႔လုပ္ငန္းရွင္ တေယာက္ သိသင့္သိထုိက္တဲ့သီအိုရီပိုင္းေတြကို သင္ၾကားဖုိ႔ လုပ္ငန္းရွင္သင္တန္းကို တက္ခိုင္းသည္။ ကိုယ့္ပစၥည္းကို ဘယ္လိုေရာင္းမလဲ၊ ေစ်းကြက္ကို ဘယ္လိုေလ့လာမလဲ၊ တင္ဒါ စြဲပုံစြဲနည္းကစၿပီး၊ အခြန္ေဆာင္နည္း၊ အခြန္ေလွ်ာ့နည္းေတြကအစ အေသးစိတ္က သင္ေပးသည္။ သင္တန္းက ၃ လေလာက္ တက္လိုက္ရသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ငန္းရွင္တေယာက္လုပ္မယ္ဆိုရင္ တလတာ အခြန္ေဆာင္နည္း၊ ၆ လ စာ အခြန္ေဆာင္နည္း၊ တႏွစ္စာအခြန္ေဆာင္နည္း၊ ၿပီးရင္ အျမတ္က အခြန္ ေဆာင္နည္း စသည္ျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရိွသလို၊ စာရင္းဇယားေတြတြက္ခ်က္တဲ့စာရင္းကိုင္ရုံးက လုပ္ငန္းရွင္ ငွားတာက သပ္သပ္၊ အစိုးရက တြက္တာ သပ္သပ္ဆိုေတာ့ ၁၀ ျပားတန္ေဘာင္ခ်ာေပ်ာက္ လွ်င္ ဒဏ္ရုိက္ခံ၊ ေထာင္က်သည့္ကိစၥေတြ ရိွတာမို႔ စာရင္းဇယားသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

လုပ္ငန္းစမယ္ဆိုၿပီး မွတ္ပုံတင္လိုက္တာနဲ႔ အစိုးရက လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ ေရးစြဲထားသည့္စီမံကိန္းကို မူတည္ၿပီး အတိုးႏႈန္းအနိမ့္ဆုံးနဲ႔ ၅ ႏွစ္မွသည္ ၁၀ ႏွစ္ ၾကာျမင့္သည့္ ကာလအထိ ေငြေခ်းေပးသည္။ အစိုးရက ေခ်းမေပးလွ်င္ အစိုးရကအာမခံၿပီး ပုဂၢလိဘဏ္မ်ားတြင္ ေခ်းလို႔ရသည္။ ဒါမွမဟုတ္လည္း စီမံကိန္းကိုခ်ျပတာနဲ႔ ဘဏ္ေတြက တိုက္ရုိက္ေခ်းေပးတာလည္း ရိွသည္။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းစဖုိ႔ မပူရ ေတာ့။

ဒါထက္ပိုၿပီး မပူရတာက လုပ္ငန္းေပၚမွာမူတည္ၿပီး အစိုးရလုပ္ငန္းရွင္ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ၆ လ ၂ ႏွစ္ အထိေပးသည့္ မူ၀ါဒျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းတုိင္းက စတိုင္း ေငြေပၚတာမဟုတ္။ လုပ္ငန္းလည္ပတ္တိုင္း ေငြလည္ပတ္တာမဟုတ္။ ဒီေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ရပ္တည္ေရး အတြက္ ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အနည္းဆုံး ၆ လ ေထာက္ပံ့သည္။ ဥပမာအားျဖင့္ က်ေနာ့္ လစားခ အလုပ္တုန္းက လစာ ၃၀၀၀ ယူရိုရသည္ ဆိုပါစို႔။ လုပ္ငန္းရွင္အျဖစ္ စတင္လည္ပတ္သည့္ ပထမဆုံး ၆ မွာ ယူ ၂၂၀၀ ေလာက္ ေထာက္ပံ့ထားသည္။ ဒါက လုပ္ငန္းက စစခ်င္းပဲ ေငြလည္ပတ္ပါေစ အဆင္ေျပေစ ရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိသားစုအေရးမပူရရန္ ေထာက္ပံ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၆ လမွ တခါ လုပ္ငန္း အသစ္ရဲ႕စာရင္းဇယားေတြကိုတြက္ခ်က္ၾကည့္လို႔ အဆင္ေျပၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဆက္ၿပီး မေထာက္ပံ့ ေတာ့။ လုပ္ငန္းတခုဆိုတာက ၂ ႏွစ္ဆိုရင္ေတာ့ လည္ပတ္ေလာက္ၿပီဆိုၿပီး ကၽြမ္းက်င္သူေတြက တြက္ခ်က္ ထားၾကတာကိုး။ လုပ္ငန္းရွင္ဆီမွာ ေငြပိုသြားမွာလည္း အစိုးရကပူစရာမလို၊ ႏွစ္ကုန္လို႔ အခြန္ေဆာင္ဖု႔ိ စာရင္းထဲမွာပိုသြားတာေတြ႔ရင္ အခြန္ကို ပိုၿပီးျဖတ္လိုက္ရုံပဲ ရိွတာကိုး။

ဒီလိုနဲ႔ က်ေနာ္ လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လာသည္။ က်ေနာ္ ႀကဳိးစားရင္ ႀကိဳးစားသေလာက္ ရသည္။ ေဖာက္သည္မ်ား ရင္ အစိုးရက အခြန္မ်ားမ်ားရသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တိက် မွန္ကန္ေရးနဲ႔ ႏုိင္ငံသား လုပ္ငန္းရွင္က သူ႔ဘာေၾကာင့္ အခြန္ေပးၿပီး၊ သူေပးသည့္အခြန္ကို အစိုးရက ဘယ္ေနရာမွာသုံးလည္း ဆိုသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွေတာ့ ယူစမ္းကြာ၊ ျဖတ္စမ္းကြာဟု က်ေနာ္က ေက်ေက်နပ္နပ္ေပးသည္။ တႏွစ္ကို အလုပ္လက္မဲ့ အေယာက္ ၁၅ ေယာက္နဲ႔ ၂၀ ေလာက္ေနတာ့ က်ေနာ္ေပးတဲ့အခြန္နဲ႔ လတုိ္င္း အဆင္ေျပသည္။ က်ေနာ္ေက်နပ္သည္။ က်ေနာ္ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ေနေတာ့လည္း အစိုးရက က်ေနာ္ေပး ထားတဲ့ အတုိင္းအတာ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ျပန္ေပးတာကိုး။

မွတ္ခ်က္။  ။လုပ္ငန္းရွင္တုိင္းဟာ စာရင္းဇယားဖိုင္တြဲေတြကို ၂၅ ႏွစ္တိတိ ထိန္းသိမ္းထားရပါတယ္။ လုပ္ငန္းကို လႊဲေျပာင္းေရာင္း၀ယ္သည္ ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအခြန္ဌာနက လိုအပ္လို႔စစ္ေဆးသည့္အခါမွာ အားလုံးထုတ္ေပးႏုိင္ရပါတယ္။ မထုတ္ေပးႏိုင္လို႔ကေတာ့ အာမခံ မရိွတဲ့ အစိုးရကိုလိမ္လည္မႈအျဖစ္ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းၿပီး အျပစ္ေပး ေထာင္ခ်ပါတယ္။ တသက္လုံးလည္း လုပ္ငန္းရွင္ လုပ္ခြင့္ မရိွေတာ့ပါဘူး။
-
ဗမာႏုိင္ငံသား အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကၽြမ္းက်င္ေသာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ အစိုးရက လည္း ကူညီႏုိင္ပါေစ။ အစိုးရလည္း အခြန္မ်ားမ်ား ရပါေစ။ တုိင္းျပည္လည္း ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္ၿပီး လူငယ္ တုိင္း ေန႔စဥ္ဇယားအျပည္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေတြ ရႏိုင္ၾကပါေစ။


ေမာင္ႀကီးၿငိမ္းခ်မ္း
3.6.16
-https://www.facebook.com/nyein.c.aung/posts/10209390432055273
 
 
 

Comments